Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Ghế ăn dặm BarRot

Thương hiệu: Khác
Loại: Khác
Giá: 999,000₫

BẮT TREND MẸ ƠI, XINH DÃ MAN LẠI DÙNG ĐƯỢC LÂU – TẢI TRỌNG 70KG LUÔN NHÉ Ạ 

𝐓𝐇𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐄̂́ 𝐂𝐇𝐀̂𝐔 𝐀̂𝐔 – 𝐗𝐄𝐍 𝐋𝐀̂̃𝐍 𝐇𝐎̣𝐀 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐊𝐎𝐑𝐄𝐀 
𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐋𝐀̀𝐌 𝐍𝐄̂𝐍 Đ𝐎̣̂ 𝐇𝐎𝐓 𝐂𝐔̉𝐀 𝐄𝐌 𝐍𝐀̀𝐘:

-    𝐶𝑂́ Đ𝐸̂́𝑁 6 𝐶𝐴́𝐶𝐻 𝑆𝑈̛̉ 𝐷𝑈̣𝑁𝐺 𝐺𝐻𝐸̂́ 
-    𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑁𝐺𝐴̉ - 𝑁𝐻𝑈̛𝑁𝐺 Đ𝑂̣̂ 𝑁𝐺𝐻𝐼𝐸̂𝑁𝐺 𝐶𝑈̉𝐴 𝐺𝐻𝐸̂́ 𝐿𝐴̣𝐼 𝐶𝑈̛̣𝐶 𝐶𝐻𝑈𝐴̂̉𝑁 𝐶𝐻𝑂 𝑆𝑂̂́𝑁𝐺 𝐿𝑈̛𝑁𝐺 𝐵𝐸́ 𝑇𝑈̛̀ 5 𝑇𝐻𝐴́𝑁𝐺 – 5 𝑇𝑈𝑂̂̉𝐼
-    𝐶𝐻𝐼̣𝑈 𝐿𝑈̛̣𝐶 𝐿𝐸̂𝑁 𝑇𝑂̛́𝐼 70𝐾𝐺 ( 𝑏𝑜̂́ 𝑚𝑒̣ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑎̂̀𝑦 𝑏𝑎𝑟 𝑡𝑎̣𝑖 𝑏𝑒̂́𝑝)
-    𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢: ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘𝑖𝑚 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑏𝑒̂̀𝑛, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑒̣ (𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑠𝑥 𝑥𝑒 đ𝑎̂̉𝑦 𝑐𝑎𝑜 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑛ℎ𝑒̣)
-    𝐶𝑜́ đ𝑎𝑖 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 5 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 
-    𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛

 

Kích thước
Số lượng

Hệ thống cửa hàng Suri trên toàn quốc

Sản phẩm đã xem

0₫ 0₫

Lấy lại mật khẩu

DMCA.com Protection Status