Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Phương thức thanh toán

 

Suri Store chấp nhận hình thức thanh toán nào?

Có 3 hình thức thanh toán được Suri Store chấp nhận, đó là: Chuyển khoản ngân hàng, thanh toán qua đơn vị vận chuyển , thanh toán khi nhận hàng (Chỉ áp dụng cho khách hàng tại khu vực Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh)

 

Chuyển khoản ngân hàng:

 

 

Lấy lại mật khẩu